Profil spoločnosti

   Spoločnosť Slovenská investičná, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1999 a následne bola dňa 14.12.1999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. Spoločnosť sídli na ulici Hlavná 68 v Prešove v nehnuteľnosti, ktorej je výlučným vlastníkom.
Spoločnosť sa zaoberá prenájmom hnuteľných vecí a nehnuteľností, poradenskou  činnosťou v oblasti obchodu a služieb, správou registratúry.

 

  Slovenská investičná, s.r.o.  prevádzkuje salón krásy KVETKA s desaťročnou históriou. Salón KVETKA najprv ponúkal kozmetické a kadernícke služby, neskôr k nim pribudli aj manikérske a pedikérske služby. V priebehu rokov sa z malého a neznámeho salóna vytvorilo klientelou vyhľadávané a obľúbené štúdio. Silnou stránkou salóna KVETKA je poskytovanie služieb na najvyššej úrovni, ktorú zabezpečujeme pravidelnými školeniami našich zamestnankýň. Naše pracovníčky tak dosahujú profesionálne zručnosti a vysokú kvalifikovanosť v obore v súlade s najmodernejšími trendami vo svete. Salón KVETKA je moderne zariadený a vybavený najmodernejšími prístrojmi na formovanie postavy. Za uplynulé obdobie sme zaujali veľmi silnú pozíciu medzi salónmi krásy v Prešove a  jeho širokom okolí.  

  

Spoločnosť Slovenská investičná, s.r.o. dosiahla v roku 2009 HV zisk 18 194,74 €.
   V roku 2009 sa spoločnosť prestala zaoberať predajom a distribúciou sladu, čo malo za následok pokles výnosov.

Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

Lukratívne ponuky